Metod

Men hur bär du dig åt när du målar?

Som målare och illustratör använder jag helst penslar, svampar och andra manuella redskap när jag bemålar mina modeller.

Jag använder som regel vattenlösligt teatersmink, vilket ger god täckning, det torkar fort och kladdar inte av sig särskilt mycket, och är lätt att tvätta av. Undantag kan vara om det ska appliceras blank metallfärg, som t.ex. guld eller silver, för då är fetsmink det bästa.

Jag målar helst på helnakna modeller, eftersom det ger det bästa resultatet såväl konstnärligt som tekniskt. Det ger dessutom den mest intressanta effekten i ett socialt sammanhang. Dock har jag gjort undantag för vissa tillfällen, då kunden har krävt underkläder. Det kan ha rört sig om väldigt offentliga platser, exempelvis i stadsmiljö, TV-program eller andra mer känsliga sammanhang. Nakna kroppar är ju så himla farliga.

linje

Det finns tre huvudvarianter av uppdrag

!. Projekt studio – är att jag målar färdigt modellerna före ett evenemang, så att modellerna bara är där, (då behöver jag också några timmar av förberedelse och målande, vilket måste läggas in i tidsplaneringen). Det kan handla om en fotosession, eller ett uppträdande av något slag.

2. Showtime – att själva kroppsmålandet blir en show i sig. Det brukar vara oerhört effektfullt att som åskådare få se och följa processen i målandet. Så har jag gjort för Kulturhuset, Rosenthal, Versace, Nokia, SvT, TV4 m.fl., och det är som regel mycket uppskattat.

3. Show’n’tell – att jag instruerar, som regel en grupp, och sen får folk måla fritt. Detta har jag arrangerat som workshop på många festivaler och kurser, och det brukar bli enormt uppskattat. Det kan också vara en person som blir målad av de andra, kanske under en möhippa eller svensexa.

Färgbord

linje

Specifikationer:

Jag ställer vissa krav på dig som kund för att komma och måla.

Jag använder som regel helst professionella modeller, och kräver å modellernas vägnar då i gengäld ett professionellt tillmötesgånde från kund. Modellerna skall ha bra betalt (enl. överenskommelse med kund), slippa att frysa, och bli respektfullt bemötta.

Om lokalen är kall eller dragig måste det finnas någon värmekälla där modellerna skall vara, som t.ex. infravärme.

Om målandet skall ske offentligt behövs ett podium, eller särskild avgränsad plats för modeller och konstnär (minst 2-3 kvadratmeter), samt ett mindre bord för färger, vatten och penslar.

Det måste finnas ett omklädningsrum till modellerna, och det måste finnas en dusch, gärna försedd med tvål, skrubbvantar, shampoo, handdukar.

För större evenemang kan jag även ordna fram fler konstnärer och fler modeller, och som gammal teaterman, regissör m.m. kan jag även ansvara för den konstnärliga produktionen och helhetsdesignen av ett evenemang, något jag har gjort vid flera tillfällen, som till Kulturhuset och Stockholm Stad.

linje

Body Art Stockholm